Naturally India

डॉल्फिनच्या संभाषणकौशल्याचा नवा शोध

Posted by Arvind Telkar on Wednesday, April 9, 2014 In : Nature 


समुद्रात वास्तव्य करणाऱ्या विविध जातींच्या डॉल्फिन आणि देवमाशांसारख्या सस्तन प्राण्यांबाबतचं कुतूहल, शास्त्रज्ञांना नेहमीच खुणावत आलंय. माशांप्रमाणं पाण्यात राहणाऱ्या, परंतु हवेसाठ�...
Continue reading...
 

उमरेठच्या मार्गावरील मढेघाट

Posted by Arvind Telkar on Tuesday, March 4, 2014 In : Nature 
...आणि एकदम भयंकर आरडाओरडा उसळला! तान्हाजीने, सूर्याजीने आणि मावळ्यांनी एकदम इतक्या वीरश्रीने, "हर हर हर हर महादेव' करून शत्रूची कापाकाप करण्यास सुरवात केली. न भूतो न भविष्यति! एकदम छापा. एकदम ...
Continue reading...
 

चढाई मकरंदगडाची

Posted by Arvind Telkar on Saturday, March 1, 2014 In : Nature 
ट्रेकिंगची "क्रेझ' नेहमीच वाटते. लांबून सोपा वाटणारा एखादा गड किंवा किल्ला प्रत्यक्ष चढताना थरार अनुभव देतो. एकदा तो सर केला की त्याचा आनंद औरच असतो. प्रत्येकाने कधी ना कधी असं रांगडं पर्यट�...
Continue reading...
 

हिरवाईतील केट्‌स पॉइंटची चढाई

Posted by Arvind Telkar on Saturday, March 1, 2014 In : Nature 
पावसाळा सुरू झाला आणि सह्याद्रीतील डोंगरशिखरं खुणावू लागली. हिरवीकंच हिरवळ आणि हिरवाईतून फिरण्याचा हा मोसम भटक्‍यांच्या विशेष आवडीचा. बालकवींच्या कवितेतील निर्झर खळाळता ओढा होऊन बेभान...
Continue reading...
 
 

About Me


Arvind Telkar Trekking in the wild with camera is the way of my life. Maharashtra is known for Mountain Forts, Water Forts, Thick and Bush Forests. We have Tiger Projects situated in Vidarbha region. Everyone is welcome to My Rock State with gentle flowers.
 
 
 
Make a Free Website with Yola.